Index   Resultat   Om kenneln   Om Rasen   Hundarna   Tidigare kullar   Valpar  Championgalleri   Hundar i vår avel   Kontakt     

 

 

                           Vilse i Russelldjungeln?          

Det är i dagsläget inte helt självklart vad man menar när man säger ”jack russell”. Det finns ett flertal varianter med olika rasstandard och som registreras i olika klubbar och som lyder under olika reglementen.

Svenska Kennelklubben, SKK, lyder under FCI. Det innebär att en hund som är registrerad i SKK har tillträde till alla de aktiviteter som SKK och Svenska Brukshundsklubben, SBK, har. Kort sagt, köper du en hund registrerad i SKK har du en renrasig hund som du kan ställa ut, tävla och så småningom ta championat med.

Väljer du en hund som inte registrerats i SKK så jämställs den med en blandras i det nationella och internationella reglementet från FCI. Exempel på detta är hundar som registrerats i rasklubbarna JRTC of Sweden och JRTC of GB Sweden. Det innebär att du inte kan tävla i alla discipliner, du kan inte ställa ut hunden (endast på JRTCs egna utställningar) och du kan inte ta några championat.

De tre exempel jag tar upp här är och skall betraktas som tre helt skilda raser, men med förvillande lika namn.

En valp som inte är registrerad i SKK vid köp kan INTE registreras i SKK senare.

I nedanstående tabell (Kolumnen om JRTC har sammanställts av JRTC of GB Sweden) har jag markerat de mest signifikanta skillnaderna med kursiv grön text. De största olikheterna är storlek och kroppens proporttioner.

 SKK 2002
Jack Russell Terrier

 SKK 1992
Parson Russell Terrier

 JRTC 1995
Jack Russell Terrier

URSPRUNGSLAND

Australien

www.jackrussellklubben.se

Storbritannien

www.parsonklubben.se

Storbritannien

www.jackrussell.nu

www.jrtcofsweden.se/1024/

UTMÄRKANDE DRAG

Jack Russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende.

Parson Russell Terrier är en terrier avsedd för arbete, aktiv och smidig, byggd för snabbhet och uthållighet.

Terriern skall ge ett livligt, aktivt och alert intryck. Den skall imponera med sitt orädda och glada temperament. Man får inte glömma att detta är en arbetande terrier vars egenskaper skall bevaras. Nervositet, rädsla eller överdriven aggressivitet måste motarbetas och den skall alltid visa sig med självförtroende

HELHETSINTRYCK

Jack Russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier med flexibel kropp av medellängd. De snärtiga rörelserna passar det alerta uttrycket. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig.

Huvudsakligen en praktiskt arbetande grythund med kapacitet och byggnad för grytjakt och jakt tillsammans med drivande hundar. Till temperamentet är den självsäker och vänlig.

En robust, tålig terrier, alltid alert. Kroppens längd skall vara i proportion till höjden. Den skall vara kompakt, välbalanserad och alltid med massiv och hård konstitution.

HUVUD

Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot ögonen och det breda nospartiet. Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet. Nostryffeln skall vara svart. Leverfärgad nostryffel är ej tillåtet. Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl. Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade.

Hjässan skall vara flat, huvudet skall vara måttligt brett och gradvis avsmalna mot ögonen. Stopet skall vara obetydligt markerat. Avståndet från nosspets till stop skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl. Nosspegeln skall vara svart.

Huvudet skall vara väl balanserat och i proportion till kroppen.
Hjässan skall vara flat, måttligt bred mellan öronen och avsmalnande mot ögonen. Det skall finnas ett tydligt stop, dock icke överdrivet. Nospartiets längd skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl.
Nosspegeln skall vara svart. Käkpartiet skall vara kraftigt, markerat och väl musklade kinder.

ÖGON

Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt uttryck. De får inte vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta väl an och vara svartpigmenterade.

Ögonen skall vara mandelformade, ganska djupt liggande, mörka till färgen med vaket uttryck.

Ögonen skall vara mandelformade, mörka till färgen och utstråla liv och intelligens.

ÖRON

Öronen skall vara övertippade framåt med ett visst lyft i basen eller vara helt nedhängande. De skall ha fin struktur och vara mycket rörliga.

Öronen skall vara små och V-formade, hänga framåt tätt intill huvudet. Örats veck får inte synas över hjässan.

Öronen skall vara små, V-formade och framåtvikta med framkanten tätt mot huvudet och måttligt tjocka.

BETT

Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla.
Tänderna skall vara starka och sluta i saxbett.

Starka muskulösa käkar med perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Starka tänder med tydligt saxbett.

HALS

Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med god hållning.

Halsen skall vara torr, muskulös, ha god längd och gradvis breddas mot skuldrorna.

Halsen skall vara torr och muskulös, av god längd, gradvis bredare mot skuldrorna.

STORLEK

Idealmankhöjden är 25-30 cm. Vikten skall vara densamma som 1 kg per 5 cm mankhöjd, d.v.s. en 25 cm hög hund skall väga ca 5 kg och en 30 cm hög hund skall väga ca 6 kg.

Hanhund idealhöjd 35 cm, för tik 33 cm. Under obestämd tid framöver bör mankhöjden för hanhund och tik ej understiga 26 cm. Hundar som saknar idealhöjd skall ej straffas för detta och de tillåts att användas i avel utan inskränkningar.

Mankhöjden varierar mellan 10" och 15"
(25-38 cm).

FRAMDEL

Frambenen skall vara raka från armbågarna ner till tårna, såväl sedda framifrån som från sidan.
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall inte ha kraftig, bullig muskulatur.
Överarmarna skall vara tillräckligt långa och vinklade så att armbågarna placeras under kroppen.

Skuldrorna skall vara långa, sluttande och väl tillbakalagda; markerade vid manken. Frambenen skall vara starka, absolut raka; lederna varken inåt- eller utåtvridna. Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen med fria rörelser.

Skuldrorna skall vara sluttande, väl tillbaka-
lagda och markerade vid manken.
Frambenen raka och starka med lederna i korrekt, rak linje. Armbågarna skall vara lodrätta mot kroppen och kunna arbeta fritt.

KROPP

Kroppen skall vara rektangulär. Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till marken så att bröstet befinner sig mitt emellan manken och marken. Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren, sedan bli flatare mot sidorna så att bröstkorgen kan omslutas bakom armbågarna med två händer - dvs vara ca 40 till 43 cm i omkrets. Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför skulderled/överarmsled.

Kroppen skall vara proportionerlig, avståndet från manke till svansrot lika med avståndet från manken till marken Bröstkorgen skall vara måttligt djup. Man skall med medelstora händer kunna gripa om bröstkorgen bakom skuldrorna. Ryggen skall vara stark och plan och ländpartiet skall vara lätt välvt.

Kroppen ska vara kvadratisk. Bröstkorgen skall vara grund, smal och frambenen får ej vara för åtskilda.
Intrycket skall vara atletiskt dock utan kraftigt bröst. Som mått gäller att bröstkorgen skall kunna greppas bakom skuldrorna mellan tummar och långfingrar av medelstora händer när terriern är i god arbets-
kondition. Ryggen skall vara stark, rak och proportionerlig till höjden. Ländpartiet skall vara lätt rundat.

BAKDEL

Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välbalanserat i proportion till framstället.
Knälederna skall vara väl vinklade. Hasorna skall vara lågt ansatta. Mellanfötterna skall vara parallella sedda bakifrån när hunden är naturligt uppställd.

Bakbenen skall vara starka och muskulösa med välvinklade knä- och hasleder. Hasorna skall vara korta och parallella med bra påskjut.

Bakkroppen skall vara stark, muskulös och väl sammansatt med goda vinklar, som ger fart och påskjut. Sedda bakifrån skall hasorna vara raka (utan tendens till ko- eller hjulbenthet).

TASSAR

Tassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåt- eller utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda.

Tassarna skall vara väl slutna med fasta trampdynor; varken inåt- eller utåtvridna.

Tassarna skall vara kattlika, runda med hårda trampdynor. Varken utåt - eller inåtvända.

SVANS
Kupering förbjuden i Sverige from 1989

Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig skall den bäras upprest. Om svansen är kuperad skall svanstippen vara i höjd med öronen.

Svansen skall vara kraftig, rak och högt ansatt. Kuperad i proportion till kroppen, dock lång nog att utgöra ett gott tilltaget handtag.

Svansen skall vara tämligen högt ansatt, buren lyftad. Längden i proportion till kroppen.

PÄLS

Strukturen kan vara antingen slät, sträv eller raggig och den skall vara vädertålig.

Naturligt hård, åtliggande och tät, antingen sträv- eller släthårig. Kroppens undersida och buk behårad. Huden skall vara tjock och lös.

Slät - ej tunnare än att den ger skydd mot väder och vegetation.
Sträv/broken - dock ej ullig.

FÄRG

Enfärgat vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta eller rödgula (tan). Tanfärgen kan vara från mycket ljust gulrött till djupt kastanjerött. Brindle är inte tillåtet.

Enfärgat vit eller vit med tan, citrongula eller svarta tecken, eller kombination av dessa färger, huvudsakligen begränsade till huvud eller svansrot.

Vitt skall dominera. Tan/svarta/bruna tecken. Brindel ej tillåtet.

RÖRELSER

Rörelserna skall vara jämna, fria och fjädrande.

Rörelserna skall vara fria, livliga och väl koordinerade; både fram- och bakbensrörelser raka.

Rörelserna skall vara fria, livliga och väl koordinerade med rak aktion såväl fram som bak.

ANMÄRKNINGAR

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Hanar och tikar skall vara fullt avelsdugliga. Hanar med båda testiklarna i pungen. En Jack Russell Terrier får inte visa påtagliga inslag från annan ras

 

 

copyright 2012 Vitsudden